divendres, 16 de maig de 2008

L’Associació Celíacs de Catalunya denúncia el cost econòmicosanitari que suposa el NO diagnòstic de la celiaquia

Reclama que s’inclogui de forma sistemàtica l’estudi de predisposició
genètica a tots els nounats i que es faci la prova de la celiaquia a tots els
infants entre un any i any i mig, que ja han introduït el gluten a la seva dieta i
que ho aconselli el seu estudi de predisposició genètica.
També es demana a la Conselleria de Salut que faci un esforç puntual per a
detectar els més de 35.000 celíacs adults que no estan diagnosticats incloent la
prova de la celiaquia per defecte a les analítiques de sang de totes les
persones susceptibles de patir la malaltia


Un estudi exploratori fet per l’Associació Celíacs de Catalunya entre unamostra dels seus associats posa de manifest que el cost de dur a terme unestudi de predisposició genètica a tots els nounats i d’incloure les proves de laceliaquia en aquells infants de més d’un any, quan el seu estudi depredisposició genètica ho recomani, pot estalviar molts diners al sistemasanitari.Si agafem d’exemple els 79.567 naixements de l’any 2005 a Catalunya (delsquals aproximadament el 30% són susceptibles de desenvolupar la malaltia) i atots ells se’ls hagués fet l’estudi de predisposició genètica, el cost hauria estatd’ 1,19 milions d’euros (15 euros per nen). El cost del no-diagnòstic és 15vegades superior si calculem que 1 de cada 300 persones és celíaca(prevalença baixa) i de 40 vegades superior si es fa sobre el càlcul de que 1 decada 112 persones és celíaca (prevalença alta).L’Associació de Celíacs també reclama un esforç puntual per part de lesautoritats sanitàries de Catalunya per detectar tots els celíacs que actualmentpateixen la malaltia i no ho saben. Per detectar aquests malalts, l’Associaciódemana que s’inclogui la prova de la celiaquia per defecte a les analítiquesde sang de qualsevol persona susceptible de patir la malaltia.El principal problema que presenta la malaltia celíaca per al seu diagnòstic ésque pot mostrar fins a 30 símptomes diferents o, fins i tot, ser asimptomàtica,amb la dificultat afegida de que cap dels símptomes és exclusiu de laceliaquia:Des de dones que han patit avortaments de forma repetitiva i que han seguittractaments de fertilitat sense èxit a persones amb anèmia, problemesintestinals, osteoporosis, anorèxia, dolors musculars generalitzats o infants ambretard en el creixement. Aquests són alguns dels casos que han arribat al’Associació Celíacs de Catalunya després de passar per moltes consultesmèdiques, diagnòstics erronis i tractaments també erronis.L’únic tractament que té el malalt celíac és portar de per vida una dieta sensegluten. Actualment a l’Associació hi ha entre 80 i 100 noves altes mensuals,d’aquestes, el 60% corresponen a adults entre 30 i 45 anys que abans dedescobrir que eren celíacs havien patit tota una llarga sèrie de proves i visitesmèdiques sense trobar el diagnòstic correcte. Quan més tard es detecta lamalaltia més car és aquest pacient per la sanitat pública i sobre tot, i el que ésmés important, més es deteriora la seva salut, ja que acumula efectes que, enalguns casos són irreversibles.Amb motiu del 30 aniversari i dins de la seva línia de treball a favor de lainvestigació, el 26 de setembre l’Associació Celíacs de Catalunya celebraràel I Congrés Internacional sobre la Malaltia Celíaca a Barcelona, on hanconfirmat la seva assistència els doctors i científics de primer nivell internacionalespecialitzats en celiaquia i altres malalties relacionades, que exposaran elsúltims avanços en la detecció i tractament de la celiaquia. Paral.lelament elcongrés acollirà una jornada tècnica adreçada a la indústria agroalimentàriaper informar i formar sobre temes d’etiquetatge i manipulació dels aliments.