dimarts, 29 d’abril de 2008

Implanten una vàlvula pulmonar sense haver d'operar a cor obert

L'Hospital de la Vall d'Hebron ha implantant amb èxit una vàlvula pulmonar a una pacient de 16 anys. Això no seria notícia sinó fos perquè és la primera vegada a Catalunya que l'operació s'ha realitzat sense utilitzar cirurgia a cor obert, sinó que s'ha fet a través d'uns catèters especials a través de l'engonal. La novedosa tècnica evita l'ingrés del pacient a la Unitat de Cures Intensives, facilita una recuperació molt més ràpida (pot ser donat d'alta en només 24 hores), no deixa cicatrius i és molt menys dolorosa que la intervenció tradicional, a cor obert.

La tècnica consisteix en introduir una catèters especials a través de l'engonal fins arribar al lloc precís del cor on s'ha d'implantar el dispositiu. Un cop fixat el catèter, la vàlvula és transportada a través d'aquesta via i col·locada mitjançant un baló a pressió. La intervenció dura entre una i quatre hores, no necessita ingrés a l'UCI, no deixa cicatrius i, a més, té una recuperació molt ràpida, ja que els pacients poden ser donats d'alta en menys de 24 hores. L'operació està indicada tant a adults com a nens, preferiblement majors de 10 anys, amb cardiopaties congènites complexes i que normalment ja han estat sotmeses a d'altres intervencions. Es calcula que a Catalunya, hi ha uns 10 malalts que podrien ser candidats per sotmetre's a aquesta intervenció.