dilluns, 21 d’abril de 2008

Els CAP implanten un software per fer més segura la prescripció de medicaments

Els centres d'atenció primària catalans (CAP) han implantat un nou software, anomenat Self-Audit, que avalua de forma automàtica si els fàrmacs que prenen els usuaris són els més adequats i que alerta el metge si hi ha cap anomalia en la medicació. Segons ha explicat l'Institut Català de la Salut, la nova aplicació informàtica garantirà més seguretat al pacient, més efectivitat en la prescripció dels medicament i més eficiència del sistema sanitari.

L'Institut Català de Salut (ICS) ha detallat que el Self-Audit està integrat a la història clínica informatitzada de cada usuari i fa una avaluació setmanal sistemàtica dels fàrmacs prescrits a cadascun d'ells, tant des del mateix CAP com del es consultes dels diversos especialistes. Si el sistema detecta alguna anomalia o alguna possibilitat de millora alerta el metge i, a més, proposa la millor alternativa de medicació. L'objectiu de la nova aplicació es garantir la màxima seguretat en la prescripció de fàrmacs i evitar duplicitat terapèutiques, que poden generar contradiccions, especialment en els pacients polimedicats. Els primers càlculs de l'ICS apunten que entre un 1 i un 4% dels pacients atesos poden presentar una incidència d'aquest tipus que es podrà solventar amb el nou sistema. Ara, ha apuntat l'ICS, s'està treballant en la cerca de pacients polimedicats, sobretot gent gran amb malalties cròniques, per portar un control més acurat de tota la medicació que han de prendre. A més, pròximament els metges podran prioritzar la utilització de tractaments que han demostrat una major evidència en la millora dels principals problemes de salut de la població, com la diabetis o la hipertensió, i de portar un control més acurat dels pacients que tenen patologies cròniques però no segueixen les revisions periòdiques recomanades. L'ICS ha explicat finalment que cada mes els seus centres de salut prescriuen més de nou milions de receptes.