dimarts, 1 d’abril de 2008

El Síndic proposa que els metges no passin consulta sols per evitar les agressions

En els darrers mesos han augmentat molt els casos de violència, tant física com verbal, contra el personal que treballa als centres d'atenció primària i als hospitals públics. Davant d'aquesta realitat, el Síndic de Greuges ha obert una actuació d'ofici per conèixer l'estat actual de la situació i buscar solucions. De moment, ja ha fet un seguit de suggeriments al Departament de Salut per tal d'evitar les agressions, com ara que els metges no passin consulta individualment o contractar més vigilància als centres més conflictius.


El Síndic ha assegurat que les agressions als CAP i hospitals han deixat de ser un cas aïllat i s'han convertit en un problema seriós. De fet, es calcula que una de cada quatre agressions que hi ha en l'àmbit laboral es produeixen en aquest sector. Les causes són diverses, com ara la massificació dels centres, les llargues llistes d'espera, l'angoixa per patir una malaltia, problemes de drogues o alcohol, la no acceptació d'una determinada decisió mèdica o, també, algun treballador que té un tracte incorrecte cap als pacients.

Per reduir les agressions, el Síndic ha suggerit a Salut que, provisionalment, s'estudii la possibilitat que els metges no passin consulta sols com a mesura dissuasòria. També proposa fer cursos de formació perquè el personal sanitari i no sanitari pugui fer front a situacions conflictives i contractar més vigilància, sobretot en aquells centres més conflictius.

D'altra banda, ha recordat que, de la mateixa manera que s'han editat fullets informatius destinats als professionals, també seria bo editar-ne un dirigit a l'usuari on se l'informi dels seus deures, se li recordi el respecte que mereixen tots els treballadors que l'atenen i se l'informi sobre com reclamar en cas de no estar d'acord amb una decisió o actuació d'algun treballador, com ara la presentació de reclamacions o la possibilitat de parlar amb algun responsable.

Finalment, pel que fa a l'actuació un cop l'agressió ja s'ha produït, el Síndic ha recordat a Salut que l'Administració ha de proporcionar suport complet al treballador i facilitar-li assistència sanitària, psicològica i legal.