dijous, 13 de març de 2008

Una recerca de la UAB mostra que la ingesta moderada d’oli d’oliva frena la progressió del càncer de mama

La UAB i la Fundació Patrimonio Comunal Olivarero han signat avui un conveni per fomentar la recerca sobre els efectes de l’oli d’oliva en la salut. El Grup Multidisciplinari per a l’Estudi del Càncer de Mama, sota la direcció del doctor Eduard Escrich, rebrà finançament de la Fundación per investigar l’efecte de l’oli d’oliva en el càncer de mama. Resultats recents de l’esmentat grup de recerca mostren que la ingesta moderada d’oli d’oliva verge frena la progressió d’aquest càncer.

El càncer de mama és el més freqüent entre les dones d’arreu del món. El fet que la incidència d’aquesta malaltia sigui superior en el món desenvolupat, suggereix que l’estil de vida i els factors ambientals poden estar-hi implicats. Els factors nutricionals són especialment importants donada l’exposició continuada a que es veuen sotmeses les persones a causa dels seus hàbits dietètics. Entre aquests factors, els greixos de la dieta són els principals implicats en el càncer de mama.
Les investigacions del Grup Multidisciplinari per a l’Estudi del Càncer de Mama de la UAB, que dirigeix el doctor Eduard Escrich, indiquen que el consum moderat d’alguns greixos, com els de l’oli d’oliva, semblen frenar la progressió del càncer de mama. Per contra, altres greixos poden accelerar el curs clínic de la malaltia quan són consumits en excés.
Per tal de fomentar la recerca sobre les propietats de l’oli d’oliva en la salut de les persones, el rector de la Universitat Autònoma de Barcelona, Lluís Ferrer, i el director gerent de la Fundación Patrimonio Comunal Olivarero, Álvaro González-Coloma y Pascua, han signat aquest matí un conveni de col·laboració. La Fundación Patrimonio Comunal Olivarero finançarà, al llarg de cinc anys, la recerca del Grup Multidisciplinari per a l’Estudi del Càncer de Mama, amb l’objectiu concret d’investigar els efectes que l’oli d’oliva te en l’evolució del càncer de mama.
La Fundación Patrimonio Comunal Olivarero és una entitat sense ànim de lucre que té entre els seus objectius promocionar l’oli d’oliva en el mercat, promoure treballs de recerca per a la millora de la producció olivarera i per a l’estudi de les qualitats de l’oli en la salut humana i les seves propietats terapèutiques; així com divulgar les qualitats i les característiques de l’oli d’oliva verge.
Les investigacions del Grup Multidisciplinari per a l’Estudi del Càncer de Mama de la UAB pretenen determinar la possible activitat de components habituals de l’alimentació humana, més enllà del seu valor nutricional, que permetin formular opinions científiques en relació amb la salut de la població o el risc de malaltia. Per tant, s’emmarquen en el camp de la prevenció secundària i, fins i tot, primària del càncer de mama.