dijous, 13 de març de 2008

Els espanyols creuen que gaudeixen de bona salut però suspenen en tabaquisme i obesitat

Tot i que set de cada deu espanyols asseguren tenir un estat de salut “bo o molt bo”, hi ha algunes dades de la darrera Enquesta Nacional de Salut força preocupants. Així, per exemple, s’ha constatat que més del 53% de la població pateix problemes de sobrepès o obesitat, que el 26% dels majors de 16 anys fuma cada dia, que prop de la meitat beu alcohol habitualment i que més del 20% pateix hipertensió arterial, artrosis, artritis o reumatisme. La bona notícia és que més del 60% dels espanyols assegura realitzar alguna activitat física durant el seu temps lliure, que més del 80% es controla habitualment la tensió i el colesterol i que la gran majoria de les dones se sotmet a les seves revisions ginecològiques.

Segons la darrera Enquesta Nacional de Salut, feta pública avui per l’Institut Nacional d’Estadística, el 70% dels espanyols considera que té un estat de salut bo o molt bo. Els que es troben “millor” són els homes (el 75% declara estar bé o molt bé), mentre que en el cas de les dones aquest percentatge baixa fins al 65%. També cal recordar que, com és lògic, la percepció positiva de la salut va baixant a mesura que ens fem grans, de tal manera que les persones majors de 74 anys que asseguren tenir un estat de salut bo o molt bo són només el 34%, davant el 44% que diuen trobar-se “regular” o el 22%, “malament o molt malament”.Els problemes de salut crònics més habituals entre els espanyols majors de 16 anys són la hipertensió arterial, una patologia que pateixen el 20,7% dels ciutadans, l’artrosi, artritis i el reumatisme (20,7%), el colesterol (15,9%), la depressió i l’ansietat (13,8%), l’al•lèrgia (12,2%), la diabetis (6,2%), l’asma (5,5%) i la bronquitis crònica. En tots els casos, excepte en l’asma i la bronquitis, aquests problemes són més freqüents entre les dones. Pel que fa als menors de 16 anys, els trastorns crònics més diagnosticats són l’al•lèrgia, l’asma i els trastorns de la conducta. Preocupant sobrepèsUna dada preocupant que s’extreu de l’enquesta és que el 38% dels majors de 18 anys té sobrepès i el 16%, obesitat. Entre els nens, aquests percentatges també són molt alts: el 19% té sobrepès i el 10% obesitat. Com a contrapartida, s’ha detectat que l’11,2% de la població segueix una dieta o un règim especial, en la majoria dels casos per motius de salut, mentre que el 60,6% de la població major de 16 anys realitza alguna activitat física en el seu temps lliure. Altres conclusions rellevants de l’enquesta són que el 26,4% de la població major de 16 anys fuma cada dia, el 31,6% dels quals són homes i el 21,5%, dones. En l’apartat del tabaquisme, també cal destacar que un de cada tres menors de 16 anys estan exposats al fum del tabac a casa seva, un percentatge que supera el 40% en la franja d’edat dels 10 als 15 anys. D’altra banda, el 48,4% dels enquestats majors de més de 16 anys reconeix consumir begudes alcohòliques habitualment i el 20%, ocasionalment. Les dones es carreguen les feines de casaFinalment, pel que fa a la cura de menors, gent gran i a les tasques domèstiques, les dones continuen duent la major part d’aquesta càrrega. Només dos exemples: només la meitat dels homes que conviuen amb un menor hi tenen cura, davant el 86% de les dones i les dones dediquen 28 hores a la setmana a tasques de la llar, davant les 15 hores dels seus companys.