divendres, 14 de març de 2008

Barcelona vol ingressar obligatòriament els malalts de tuberculosi que es neguin a tractar-se

L’Agència de Salut Pública de Barcelona vol ingressar obligatòriament per ordre judicial a pacients amb tuberculosi que no segueixen el tractament per a la seva cura. La tuberculosi és una malaltia altament contagiosa i es considera que, en aquests pacients, cal anteposar el bé de la comunitat sobre la llibertat individual. Els casos de tuberculosi a la ciutat de Barcelona han tornat a augmentar i se situen el 30 casos per cada 100.000 habitants, 2,5 casos més que al 2006.


L’Agència de Salut Pública ha detallat que l’objectiu és que aquells malats de tuberculosi amb gran capacitat de contagi i que no vulguin sotmetre’s a tractament ingressin en centres especialitzats fins que es curin, per tal d’evitar una expansió de la malaltia. El cap del Servei d’Epidemiologia de l’agència, Joan Caylà, ha explicat que, fins ara, s’han trobat amb cinc pacients amb aquestes característiques, un percentatge “molt petit” si es compara amb el total de malalts tractats. En aquests cinc casos, els jutges ja van dictar privacions de la llibertat. L’èxit, però, segons ha reconegut la pròpia agència va ser “parcial” perquè un es va escapar de la vigilància policial i un altre es troba en busca i captura davant el risc que comporta per a la salut pública. El percentatge de casos de tuberculosi ha tornat a créixer a Barcelona i se situa en 30 casos per 100.000 habitants, un percentatge força inferior que en capitals europees com Londres o París. Tot i això, hi ha tres barris, els més pobres de la ciutat, on se superen els 80 casos per 100.000 habitants. Més de la meitat dels casos es donen entre persones immigrants, destacant el 24% de bolivians, la qual cosa dificulta que segueixin el tractament.