dimecres, 6 de febrer de 2008

Descobreixen que la inhibició d’una proteïna protegeix del cop de calor


Actualment, no existeix cap remei específic contra els cops de calor, una patologia que pot ser mortal, especialment entre els col·lectius més vulnerables com la gent gran. Un grup d’investigadors de l’Institut Municipal d'Investigació Mèdica-Hospital del Mar ha fet un important avenç en aquest sentit: ha descobert que la inhibició d’una proteïna pot protegir contra el cop de calor. Aquest descobriment obre una porta a la recerca de nous medicaments preventius.

Els investigadors van sotmetre dos grups de ratolins a 42 graus de temperatura durant tres quarts d’hora. A un dels grups se’ls va inocular un inhibidor de la proteïna PARP-1. Seguidament es va prendre la temperatura de tots els ratolins i es va detectar que el grup amb la proteïna inhibida tenia una millor tolerància tèrmica i més capacitat per atenuar els efectes dels cops de calor. Aquests resultats obren una porta molt important en la recerca d’una nova via terapèutica. Els cops de calor es caracteritzen per un augment de la temperatura corporal per sobre dels 40 graus seguida per una hipotèrmia o baixada de la temperatura. Està causada per una temperatura ambient elevada i pot provocar una fallida multiorgànica que porta en molts casos a la mort. L’estiu de 2003, es van registrat temperatures elevadíssimes que van causar, en una sola setmana, entre 22.000 i 45.000 morts a tot Europa per cop de calor. Només a Catalunya, es van produir unes 400 morts per aquesta causa, sobretot persones majors de 70 anys. Els experts alerten que s’està produïnt un esclafament global del planeta i que, per tant, les situacions d’altres temperatures com les del 2003 es podrien repetir en el futur.