dilluns, 7 de gener de 2008

Els trasplantaments d’òrgans augmenten un 11 per cent

Tot i que, afortunadament, cada vegada hi ha menys donants d’òrgans provinents d’accidents de trànsit, els trasplantaments no paren de créixer a casa nostra i Catalunya es consolida com la primera zona del món amb les taxes més altes de transplantaments. Com és possible? Doncs, bàsicament, gràcies a la creixent solidaritat de les famílies catalanes i a l’èxit de programes com el de cor aturat o el de transplantament renal procedent de donant viu. Amb tot, durant el 2007, s’han fet 786 trasplantaments, un 11% més que al 2006 i les llistes d’espera s’han pogut escurçar un 2%.

Durant el 2007 han crescut gairebé tots els trasplantaments. Cal destacar, però, l’increment del de pulmó, del 59%, i els trasplantament renals, en un 15%, En aquest segon cas s’ha de remarcar que el 16% del total de trasplantaments han procedit de donants vius, la qual cosa col·loca Catalunya com la primera zona del món, amb diferència, en aquest tipus de trasplantaments. Marina Geli, consellera de Salut, ha volgut destacar l’èxit del pla estratègic 2004-2007, creat per augmentar les donacions en un moment en què baixen les morts a les carreteres i la població no para de pujar. Un dels eixos d'aquest pla era, precisament, potenciar els donants vius. A més, a través d'aquest pla, també s’ha creat la figura del coordinador territorial a Tarragona, amb uns excel·lents resultats, i s’ha potenciat el programa cor aturat. Pel període 2008-2010, es continuarà aquesta estratègia i, a més, es faran campanyes de sensibilització per seguir potenciant la donació, especialment a l'atenció primària, les escoles i la població immigrada, i s'implantarà el coordinador territorial a tot Catalunya. Actualment, el 78% de les famílies entrevistades ha donat el seu consentiment a la donació (238 donants) i l’objectiu és arribar al 90%. En total, hi ha hagut 79 casos de negatives, la qual cosa ha suposat que uns 200 malalts no hagin pogut disposar d’un òrgan. El perfil del donant a Catalunya ha estat el d’una persona força gran, amb una mitjana d’edat que ronda els 53 anys. A més, cal apuntar que el 8% dels donants ja són persones estrangeres.