dimarts, 15 de gener de 2008

El canvi climàtic durà un augment dels casos de càncer de pell

Ja fa temps que ens avisen que cal lluitar contra el canvi climàtic. I no només per salvar el planeta sinó, també, per protegir la nostra salut. I és que, segons alerten els experts, l’augment de la pol·lució, l’escalfament de la Terra i el forat de la capa d’ozó vindran acompanyats per un augment de certes malalties, com ara el càncer de pell o el dengue.

La Comissió Nacional de Dermatologia ha assegurat que l’escalfament global provocarà una augment del nombre de càncers de pell, que podrien arribar a afectar el 5% de la població europea d’aquí a uns 50 anys. La Comissió ha fet aquest càlcul tenint en compte la pèrdua de la capa d’ozó que preveu l’OMS. Per evitar-ho i reduir la radiació ultravioleta que arriba a al superfície terrestre, i que és la principal causa d’aquest tipus de càncer, l’única solució és disminuir les emissions, tant les de CFC’s com la de gasos d’efecte hivernacle. I cal actuar ràpid perquè els efectes de la pèrdua d’ozó ja s’estan començant a notar. De fet, el nombre de càncers ja està augmentant, tant a Europa com a la resta del món. L’única excepció és Austràlia, on la població està molt conscienciada i es prenen moltes mesures de protecció. A banda d’un augment dels casos de càncer de pell, el canvi climàtic també durà variacions en la distribució de les malalties causades per mosquits, com ara el dengue. També s’incrementaran els casos de pell sensible, de dermatosi (una malaltia que provoca irritació de la pell), de dermatitis atòpiques, d’al·lèrgies, de xerosis (una patologia que origina una pell seca que pot trencar-se), així com l’aparició de més arrugues, entre d’altres efectes.